×

Pracownicy fabryki Lajkonika posadzili 200 drzew w Nadleśnictwie Krzeszowice

Pracownicy fabryki Lajkonika posadzili 200 drzew w Nadleśnictwie Krzeszowice

100 sadzonek dębów oraz 50 grabów i 50 jaworów posadzili pracownicy skawińskiej fabryki Lajkonika w Nadleśnictwie Krzeszowice. To kolejna inicjatywa zakładu, mająca na celu wspieranie bioróżnorodności i promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Fabryka Lajkonika w Skawinie kontynuuje współpracę z Nadleśnictwem Krzeszowice. W tym roku pracownicy przy wsparciu leśniczych sadzili drzewa oraz brali udział w edukacji leśnej ucząc się o rodzajach i wykorzystywaniu drewna.

W ubiegłym roku wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Krzeszowice posadziliśmy aleję lipową oraz stworzyliśmy na terenie drogi dojazdowej do lasu strefę ekotonu, która przyczynia się do wspierania bioróżnorodności i dostarcza pokarm owadom zapylającym. Tej jesieni podjęliśmy kolejne wspólne działania. Tym razem pracownicy fabryki Lajkonika posadzili łącznie 200 sadzonek drzew. Poprzez konsekwentną współpracę z nadleśnictwem, przyczyniamy się nie tylko do poprawy stanu lasu, ale także realizujemy naszą strategię, w której zapisane jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i dbanie o bioróżnorodność – mówi Bartosz Sikorski, kierownik CSR marki Lajkonik.

Fabryka w Skawinie od 2017 roku posiada certyfikat FSC®. Certyfikacji podlegały opakowania kartonowe wykorzystywane przez markę (Kod licencji: FSC-C136325). The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja not-for-profit o zasięgu globalnym, zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. FSC określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Oznacza to również, że odpowiedzialna produkcja odbywa się w całym łańcuchu dostaw kartonów, czyli zarówno na etapie pozyskiwania surowca, jego obróbki, transportu, pakowania, jak i sprzedaży. Z fabryki Lajkonika w podkrakowskiej Skawinie rocznie wysyłanych jest prawie 40 milionów sztuk kartonowych opakowań pochodzących z dobrze zarządzanych lasów posiadających certyfikat FSC, innych kontrolowanych źródeł oraz surowców z recyklingu, co przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi świata.

Amigdalina …

Amigdalina, czyli witamina B17, to substancja pochodzenia roślinnego, która od setek lat wzbudza wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Z jednej strony słyszymy o jej właściwościach zdrowotnych i dużej skuteczności w leczeniu nowotworów, z drugiej natomiast coraz więcej mówi się o potencjalnym zagrożeniu zatruciem cyjankami podczas stosowania amigdaliny.

Ze względu na brak wystarczających dowodów na przeciwnowotworowe właściwości amigdaliny i częste przypadki zdarzeń niepożądanych letril został ostatecznie wycofany z początkiem lat 80. Terapia z jego udziałem jest jednak wciąż popularna w Meksyku i w pojedynczych ośrodkach medycznych w USA. Amigdalinę bez trudu można również kupić w sprzedaży internetowej. Przegląd ponad 200 doniesień dowodzi jednoznacznie, że do tej pory nie przeprowadzono wiarygodnych badań, potwierdzających jej skuteczność w leczeniu nowotworów [Milazzo i Horneber 2015]. Większość badań przemawiających za amigdaliną wykonano w warunkach in vitro [Juengel i in. 2016], które choć pozwalają na szczegółowe poznanie mechanizmów działania na poziomie komórki, to trudno jest na ich podstawie określić rzeczywisty efekt działania związku na poziomie całego organizmu. Po podaniu doustnym letril ulegał transformacji do cyjanowodoru już w żołądku, bo kwaśne środowisko sprzyja jego hydrolizie [Haisman i Knight 1967]. Nie dociera więc do komórek nowotworowych. Podanie dożylne z kolei pozwala na zwiększenie jego cyrkulacyjnego stężenia, ale zarazem naraża zdrowe komórki i cały organizm na silne efekty intoksykacji cyjankami.
Opinie naukowców na temat właściwości witaminy B17 od wielu lat są mocno podzielone. Większość z nich jest zdania, że z uwagi na fakt, że amigdalina rozkłada się w organizmie ludzkim na kwas pruski, cyjanowodór, benzaldehyd oraz glukozę, wykazuje ona negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do groźnych zatruć. Mówiąc o witaminie B17, największą uwagę zwraca się na jej działanie przeciwnowotworowe. Warto jednak zauważyć, że istnieje szereg badań mówiących również o innych właściwościach amigdaliny. Na co pomaga witamina B17? Według doniesień mówi się o jej korzystnym wpływie na regulację ciśnienia tętniczego krwi.
W krajach zachodnich od kilku dziesięcioleci amigdalina jest intensywnie badana pod kątem działania przeciwnowotworowego oraz zastosowania w profilaktyce nowotworów. Jest wiele teorii, które wciąż szukają potwierdzenia w badaniach. Jedna z hipotez opiera się na tym, że powstający w wyniku rozkładu amigdaliny cyjanowodór zabija komórki nowotworowe, jednak użycie odpowiednich i zarazem bezpiecznych dawek nie zostało jeszcze określone. Inna z kolei przedstawia amigdalinę jako związek zapobiegający procesom nowotworzenia .

Opublikuj komentarz