×

Polki zaradne finansowo bardziej niż mężczyźni

Polki zaradne finansowo bardziej niż mężczyźni

 • Średnie zadłużenie Polki jest o 11 tys. złotych niższe niż przeciętny dług Polaka. W ogólnym rozrachunku panowie odpowiadają za blisko 65% negatywnych zobowiązań w Polsce!
 • Wśród głównych powodów niższych długów Polek mogą być ich większa świadomość ekonomiczna, skrupulatność przy zawieraniu umów oraz ostrożność w zaciąganiu kredytów.
 • Kobiety coraz chętniej wybierają ekonomiczne kierunki studiów, często dominując nad mężczyznami. Polki coraz chętniej inwestują i pomnażają własne majątki, a także lepiej orientują się we własnych zobowiązaniach. Czy to oznacza, że finansowo panie są zaradniejsze od mężczyzn?

Miniony rok przyniósł wzrost średniego zadłużenia o około 2 tys. zł. Obecnie wynosi ono ponad 19 tys. zł. Prym wśród zadłużonych wiodą mężczyźni, którzy częściej niż kobiety mają problem ze spłatą zobowiązań. Podczas gdy przeciętny dług mężczyzn wynosi prawie 23 tys. zł, kobiety są zadłużone średnio na 11,6 tys. zł. Z danych ERIF BIG wynika, że mężczyźni odpowiadają za ok. 65% negatywnych zobowiązań w Polsce.

Analizując powyższe dane nie trudno o wniosek, że kobiety lepiej niż mężczyźni radzą sobie z utrzymywaniem płynności finansowej. Być może właśnie między innymi dzięki ich większej zaradności w obsłudze własnych zadłużeń.

Weryfikuje i świadomie podpisuje

Rośnie świadomość polskiego społeczeństwa w zakresie konieczności dokładnego zapoznawania się i analizowania dokumentów czy umów z instytucjami finansowymi. Wskazują na to chociażby badania Związku Banków Polskich przedstawione w raporcie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”. Wzrosty te trwają już od jakiegoś czasu. Warto jednak dodać, że według badania w skrupulatnej weryfikacji dokumentów dotyczących zaciąganych zobowiązań przed podpisaniem umowy na prowadzenie wysuwają się kobiety. 44% z nich czyta umowy bardzo dokładnie, podczas gdy u mężczyzn ten odsetek wynosi 36%. W mojej opinii właśnie między innymi tutaj można upatrywać powodów, dla których poziom zadłużenia kobiet wypada lepiej niż mężczyzn, na podstawie twardych danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej – zauważa wiceprezes ERIF BIG Edyta Szymczak.

O tym, kto lepiej panuje nad zaciągniętymi zobowiązaniami, informuje też badanie Intrum. 14% pytanych kobiet przyznaje, że nie jest w pełni zorientowana, ile pieniędzy jest winna wierzycielom. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest znacznie wyższy – aż co piąty z badanych nie wie, ile dokładnie zalega względem wierzycieli. Można więc wnioskować, że kobiety wykazują się znacznie większą świadomością finansową, lepiej orientują we własnym budżecie i w ewentualnych zobowiązaniach, co w okolicznościach kryzysu finansowego daje im większą szansę na pokonywanie bieżących i przyszłych problemów ze spłatą długów bez negatywnych konsekwencji.

Czy różnica w zadłużeniach wynika z różnicy w wykształceniu?

Kobiety są coraz bardziej odpowiedzialne za domowy budżet, zwłaszcza jeśli prowadzą go w pojedynkę. Coraz częściej też podnoszą swoją wiedzę, także ekonomiczną. W minionym roku akademickim, 2021/2022, ponad 700 tys. z 1,2 mln osób studiujących – czyli blisko 60% – stanowiły kobiety.

Istnieją kierunki powiązane z finansami, które kobiety wybierają znacznie częściej niż mężczyźni. Z raportu „Kobiety na politechnikach”, opracowanego w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki” w 2022 r., udział studentek na publicznych uczelniach technicznych był większy niż mężczyzn na m.in. Finansach i Rachunkowości, gdzie kobiety stanowiły 79% uczących się oraz Finansach i Rachunkowości w Biznesie, które zostało wybrane w 77% przez kobiety!

W moim przekonaniu dane te dobitnie pokazują, że ekonomia jest domeną kobiet. Panie są coraz bardziej świadome w kwestiach finansowych, coraz częściej decyzyjne w obszarze finansów w domu i biznesie oraz coraz chętniej, co pokazują statystyki, rozwijają się w tym obszarze – komentuje Edyta Szymczak z ERIF BIG. – Wymienione kierunki studiów są nie tylko szansą na solidne wykształcenie i dobrze płatną pracę w przyszłości, ale także drogą do zwiększenia świadomości dotyczącej rynku, ekonomii, finansowania, kredytów, inflacji i wszystkiego, co dziś wpływa na zasobność portfela Polek oraz kondycję finansową budżetów domowych – dodajewiceprezes ERIF BIG.

Kobiety inwestują, by zabezpieczyć swoją przyszłość

Badanie ankietowe Appinio przeprowadzone wśród blisko 10 000 kobiet z 14 krajów pokazuje, że panie coraz częściej inwestują swoje zaoszczędzone środki. Aż 60% badanych odważyło się na to w czasie pandemii. 33% kobiet czuje potrzebę, a niekiedy nawet presję, także zewnętrzną lub środowiskową, by rozwijać się jako inwestorki, przedsiębiorczynie, finansistki. W wielu wypadkach niezależność finansowa potęguje inwestycyjną odwagę kobiet i skutkuje lepszym zarządzaniem budżetem niż u mężczyzn.

Polki, inwestując, pomnażają miesięczne dochody, zwiększają i pomnażają oszczędności, poprawiają swoją pozycję społeczną i komfort życia. Skoro 69% kobiet deklaruje pełną lub większościową kontrolę nad finansami gospodarstw domowych, nie dziwi także fakt, że 90% inwestujących kobiet postrzega podejmowane przez siebie działania jako element zarządzania domowymi finansami – dodaje Edyta Szymczak, wiceprezes ERIF BIG.

W 2022 r. 50 najbogatszych kobiet w Polsce dysponowało majątkiem o łącznej wartości ponad 31 mld zł. Najzamożniejsza kobieta w Polsce w 2022 r. dorobiła się majątku wynoszącego 9 mld zł. Drugie miejsce zajęła przedsiębiorcza kobieta z majątkiem wartym 2,2 mld zł, trzecie – 2 mld zł. Kobiety te prowadzą duże przedsiębiorstwa, często nawet o międzynarodowym zasięgu. To zestawienie pokazuje, że kobiety są obecnie skutecznymi inwestorkami, menadżerkami i prezeskami, podejmującymi słuszne decyzje, prowadzące do coraz lepszego i bardziej świadomego zarządzania finansami. I w tym, coraz częściej, sprawują się lepiej niż nie jeden mężczyzna.

Amigdalina – portal internetowy

Portal internetowy może być dobrym źródłem informacji o świecie, o ile spełnia pewne kryteria wiarygodności, rzetelności i obiektywności. Oto kilka czynników, które warto rozważyć przy ocenie portalu internetowego jako źródła informacji:

 1. Źródła informacji: Sprawdź, czy portal odnosi się do wiarygodnych źródeł informacji. Dobre portale starają się korzystać z informacji pochodzących od rzetelnych źródeł.
 2. Profesjonalizm redakcji: Portal, który zatrudnia doświadczonych dziennikarzy i redaktorów, ma większą szansę dostarczenia wiadomości o wysokiej jakości.
 3. Historia publikacji: Sprawdź, czy portal dostarcza historii wiadomości, a nie tylko aktualnych nagłówków. Dostęp do pełnych kontekstów i źródeł informacji jest istotny.
 4. Obiektywność: Portal powinien prezentować informacje w sposób obiektywny, unikając jednostronności lub stronniczości politycznej.
 5. Sprawdzanie faktów: Dobre portale starają się dostarczać sprawdzone informacje i unikają publikowania niezweryfikowanych treści.
 6. Diversyfikacja tematyczna: Portal powinien oferować różnorodne treści, obejmujące różne dziedziny życia, aby przyciągać różnorodną publiczność.
 7. Opinie użytkowników: Przeczytaj opinie i recenzje użytkowników na temat portalu. Pozytywne opinie i uznania społeczności mogą świadczyć o jakości danego źródła.
 8. Transparency: Portal powinien być transparentny w kwestiach finansowania, unikając ukrytych reklam czy stronniczości wynikającej z interesów finansowych.
 9. Unikanie clickbaitu: Portal powinien unikać sensacyjnych nagłówków i clickbaitu, które mogą prowadzić do przekłamań treści.
 10. Kontekstualizacja: Dobre portale dostarczają treści w odpowiednim kontekście, pomagając czytelnikom zrozumieć pełny obraz sytuacji.

Warto pamiętać, że nawet dobre portale mogą popełniać błędy, dlatego zawsze warto korzystać z wielu źródeł informacji i rozwijać umiejętność krytycznego myślenia.

Opublikuj komentarz