×

Nowe logo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Nowe logo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Nowoczesne, bardziej uproszczone, a jednocześnie nierozerwalnie kojarzące się z rolnictwem poprzez symbol kłosa – takie jest nowe logo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Nowy logotyp będzie zdecydowanie lepiej oddawał wartości, którymi kierujemy się w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania w rolnictwie, ale jednocześnie pamiętamy o rolniczych tradycjach, które staramy się kultywować. Te wartości są zauważalne w nowym logotypie – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu już od kilku lat promuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, zachęcając jak najwięcej rolników, by unowocześniali swoje gospodarstwa.

Efektem prac WODR jest również utworzenie ogólnopolskiej platformy doradczej eDWIN, która od czerwca 2022 roku wspomaga rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony roślin.

Ponadto, ramach prac nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii w rolnictwie, WODR w ubiegłym roku wdrożył usługę Poldrony, która zakłada wykorzystanie dronów do ochrony kukurydzy. Na co dzień Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu realizuje również inne projekty zmierzające do cyfryzacji i unowocześniania rolnictwa.

Jednocześnie WODR ściśle współpracuje także z organizacjami i grupami kultywującymi rolnicze tradycje i historię, jak na przykład Koła Gospodyń Wiejskich. Dużą rolę w działalności Ośrodka odgrywa troska o rolnicze i wielkopolskie zwyczaje oraz promowanie ich wśród następnych pokoleń.

Powyższe wartości znalazły swoje odzwierciedlenie w nowym logotypie WODR. Symbol kłosa rosnącego na polu jednoznacznie nawiązuje do rolniczych tradycji, zaś uproszczony i nowoczesny charakter nawiązuje do działalności Ośrodka promującej nowatorskie rozwiązania w rolnictwie.

Amigdalina …

Amigdalina, czyli witamina B17, to substancja pochodzenia roślinnego, która od setek lat wzbudza wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Z jednej strony słyszymy o jej właściwościach zdrowotnych i dużej skuteczności w leczeniu nowotworów, z drugiej natomiast coraz więcej mówi się o potencjalnym zagrożeniu zatruciem cyjankami podczas stosowania amigdaliny.

W medycynie niekonwencjonalnej największe zasługi płynące ze stosowania amigdaliny przypisuje się jej właściwościom przeciwnowotworowym. Jedna z teorii głosi, że witamina B17 powinna być traktowana jako witamina, której niedobór w organizmie może przyczynić się do zapoczątkowania procesu rozwoju komórek nowotworowych. Inne doniesienia zakładają natomiast, że z działaniem amigdaliny związane jest uwolnieniem cyjanków, które z kolei wykazują działanie cytotoksyczne, czyli uszkadzające komórki nowotworowe. Taki proces mógłby prowadzić do stymulowania specyficznej reakcji, która aktywuje układ odpornościowy w celu niszczenia szkodliwych komórek nowotworowych. Zgodnie z wieloma badaniami, zarówno amigdalina, jak i produkty powstające w wyniku jej rozpadu, wykazują aktywność biologiczną, co może mieć wpływ na zahamowanie procesu podziału komórek nowotworowych oraz zapoczątkowanie procesu apoptozy, czyli usuwania patologicznych komórek z organizmu. Co więcej, stosowanie witaminy B17 mogłoby potencjalnie obniżyć zdolności patologicznych komórek nowotworowych do rozwoju przerzutów na inne narządy.
Każdorazowo rozpoczęcie przyjmowania amigdaliny powinno być skonsultowane z lekarzem, a szczególnie w przypadku zachorowania na raka. Samodzielne przyjmowanie tej substancji może mieć bowiem poważne konsekwencje, szczególnie jeśli równocześnie z alternatywną terapią zaniecha się szpitalnego leczenia onkologicznego. Amigdalina z pewnością nie jest również wskazana dla osób cierpiących na choroby układu krążenia, ponieważ preparaty z amigdaliną obniżają ciśnienie krwi. Substancja ta może również pogarszać funkcje trawienne, w tym prowadzić do niestrawności, zgagi, bólu brzucha, wzdęć, nudności. W przypadku zespołu złego wchłaniania dodatkowo może pogarszać wchłanianie innych, wartościowych składników odżywczych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że amigdalina może wpływać na działanie innych leków oraz wchodzić z nimi w interakcje. Podawanie jej równocześnie np. z kwasem askorbinowym może być niebezpieczne, dlatego rozpoczęcie suplementacji powinno być każdorazowo skonsultowane z lekarzem.
Pierwsze doniesienia o zastosowaniu amigdaliny w postaci leku przeciwnowotworowego pochodzą już z 1845 roku. Według jednej z hipotez amigdalina traktowana jest jako witamina, której niedobór wiąże się z zapoczątkowaniem procesu nowotworzenia. Z kolei inna teoria zakłada, że mechanizm działania amigdaliny związany jest z uwalnianiem cyjanków, które miałyby wykazywać działanie cytotoksyczne, czyli uszkadzające komórki nowotworowe. Prowadziłoby to do stymulowania reakcji aktywujących odpowiedź układu odpornościowego organizmu w kierunku niszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych. Zakłada się, że zarówno sama amigdalina, jak i produkty jej rozpadu, wykazują aktywność biologiczną. Liczne badania in vitro na liniach komórkowych wskazują na potencjalny wpływ amigdaliny na linie komórek nowotworowych. Zaobserwowano w eksperymentach badawczych, że zahamowana została proliferacja, czyli podziały komórek nowotworowych, a dodatkowo następował proces apoptozy, który polega na zainicjowaniu procesów usuwania własnych, uszkodzonych i patologicznych komórek z organizmu. Odnotowywano także obniżenie zdolności komórek nowotworowych do przerzutów na inne organy.

Opublikuj komentarz