×

Mazowsze zwycięża Nestlé Cup 2023!

Mazowsze zwycięża Nestlé Cup 2023!

21 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyła się kolejna edycja zawodów Nestlé Cup. To coroczny finał „Lekkoatletyki dla Każdego” (LDK), w którym startują najlepsi młodzi polscy zawodnicy wyłonieni w ciągu roku w tym programie. Wydarzenie organizował Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA), a już po raz dziewiąty patronat nad zawodami objęło Nestlé Polska.

Ogólnopolski Finał Nestlé Cup 2023 przyciągnął fanów lekkoatletyki oraz sześciuset zawodników, którzy stawili czoła wielu wymagającym konkurencjom, takim jak: biegi na różnych dystansach, skoki w dal i wzwyż, rzut piłką lekarską czy palantową, etc. Turniej to najważniejsze w roku zawody
w ramach programu „Lekkoatletyka dla Każdego” (LKD), którego ideą jest popularyzacja królowej sportów wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Młodzi lekkoatleci, wyłonieni w zawodach regionalnych ze wszystkich województw, konkurowali
w różnorodnych kategoriach sportowych i określonych grupach wiekowych (U12 czyli uczestnicy urodzeni w 2013 i 2012 roku, U14 – urodzeni w 2011 i 2010 roku oraz U16 – osoby o rocznikach 2009 i 2008). Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach zostali następujący zawodnicy:

•          60 m dz U12

Clara Łużyńska (2012) woj. warmińsko-mazurskie 8.62

•          100 m chł U14

Borys Rachuta (2010) woj. wielkopolskie 11.70

Adam Mączkowiak (2010) woj. wielkopolskie 11.79

•          100 m chł U16

Eryk Krakowski (2008) woj. wielkopolskie 11.18

•          300 m chł U16

Michał Kiernożycki (2008) woj. lubuskie 35.76

•          300 m dz U14

Daria Duda (2010) woj. mazowieckie 41.84

•          1000 m przeszkody chł U16

Jakub Filipek (2008) woj. kujawsko-pomorskie 2:45.51

•          80 m ppł dz U14

Malina Polewiak (2011) woj. opolskie 12.23

•          80 m ppł dz U16

Vanessa Michaluk (2008) woj. dolnośląskie 11.48

•          110 m ppł chl U16

Oskar Obłękowski (2008) woj. mazowieckie 14.97

•          Pchnięcie kulą (3 kg) · dz. U16

Kinga Jackowska (2009) woj. warmińsko-mazurskie 14.26

•          Skok wzwyż U14

Julia Kowalik (2010) woj. zachodniopomorskie 1.58

•          Skok w dal U16

Dawid Czapka (2008) woj. lubelskie 6.51

•          Skok w dal U14

Gustaw Dziełakowski (2010) woj. kujawsko-pomorskie 6.05

W punktacji zespołowej wygrało województwo mazowieckie, które zdobyło 472 punktów, wyprzedzając Wielkopolskę, której zawodnicy wywalczyli 444 punktów oraz województwo kujawsko-pomorskie, z łącznie zdobytą liczbą 410 punktów.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach prezentowali bardzo dobry poziom przygotowania, dlatego podczas wydarzenia, zanotowano wiele rekordów życiowych. W trzech kategoriach wiekowych U12, U14 i U16 wystartowało łącznie 572 zawodniczek i zawodników reprezentujących 16 województw. Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom dziękujemy za wspaniałe sportowe emocje i życzymy dalszych sukcesów. Specjalne podziękowania kierujemy do trenerów za przygotowanie swoich podopiecznych i opiekę na zawodach. Dziękujemy Nestlé za patronat oraz edukację związaną ze zbilansowaną dietą – komentuje Marian Nowakowski, koordynator ds. szkolenia sportowego PZLA.

Uczestnicy zawodów mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach żywieniowych organizowanych przez Nestlé Polska. Podczas spotkania w przededniu finału, zaprezentowano dzieciom zasady przygotowania odpowiednio zbilansowanych posiłków oraz rolę składników odżywczych takich jak białko, witaminy czy woda w diecie aktywnych młodych ludzi. Warsztaty składały się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Po części edukacyjnej, uczestnicy mieli możliwość użycia nowo zdobytej wiedzy w kuchni.

W przyszłym roku 10 jubileuszowe obchody programu Lekkoatletyka dla Każdego.

Lekkoatletyka dla Każdego

„Lekkoatletyka dla Każdego” to program stworzony przez Polski Związek Lekkiej Atletyki w 2014 roku. Głównym założeniem PZLA jest popularyzacja dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. Nestlé Polska od początku jest strategicznym partnerem inicjatywy, wnosząc do projektu ekspertyzę z zakresu prawidłowego odżywiania.

W tegorocznej edycji programu LDK wzięło udział 1300 szkół, których uczniowie ćwiczyli pod okiem 800 trenerów.

Amigdalina …

Amigdalina, czyli witamina B17, to substancja pochodzenia roślinnego, która od setek lat wzbudza wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Z jednej strony słyszymy o jej właściwościach zdrowotnych i dużej skuteczności w leczeniu nowotworów, z drugiej natomiast coraz więcej mówi się o potencjalnym zagrożeniu zatruciem cyjankami podczas stosowania amigdaliny.

Amigdalina po spożyciu jest metabolizowana w organizmie do glukozy, aldehydu benzoesowego i cyjanowodoru. To właśnie wokół rodnika cyjankowego rodzi się najwięcej kontrowersji. Połączenie jonów cyjankowych z żelazem oksydazy cytochromowej blokuje pobieranie tlenu przez aktywne komórki nowotworowe, co w konsekwencji uniemożliwia ich dalszy rozwój. Jednak mechanizm ten oddziałuje również na zdrowe komórki organizmu. Nie udowodniono w żaden naukowy sposób, że enzym odpowiadający za uwalnianie cyjanku z cząsteczki amigdaliny występuje w większych ilościach w tkance nowotworowej aniżeli w zdrowej oraz że wykazuje on zdolności ochronne przed cyjankami w stosunku do komórek zdrowych – zgodnie z teorią o wybiórczym niszczeniu komórek nowotworowych.
Powstało kilka teorii, które próbują wytłumaczyć przeciwnowotworowe właściwości amigdaliny. Jak już wspomniano, w organizmie związek ten pod wpływem działania enzymów trawiennych oraz bakterii jelitowych zostaje przekształcony w toksyczny cyjanowodór. To właśnie jemu przypisuje się właściwości przeciwnowotworowe. Według jednej hipotezy komórki nowotworowe, w przeciwieństwie do komórek zdrowych, miałyby zawierać większe stężenia beta-glukozydazy i beta-glukoronidazy – enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie amigdaliny do cyjanowodoru. Miałyby być jednocześnie uboższe w rodanazę, która z kolei neutralizuje toksyczne właściwości tego związku [National Cancer Institute 2017]. Jak jednak wykazano komórki nowotworowe, jak i prawidłowe, charakteryzują się jej porównywalną aktywnością [Gal i in. 1952]. Według innej teorii nowotwór jest wynikiem zaburzeń metabolicznych, spowodowanych niedoborem witamin, w tym „witaminy B17” [James i Duke 2003]. Amigdalina nie należy jednak do grupy witamin. Amerykański biochemik Ernst Krebs , który opatentował półsyntetyczny związek wchodzący w skład letrilu, usilnie próbował nadać jej taki status tylko dlatego, by zarejestrować go jako suplement diety, a nie środek farmaceutyczny.
Pierwsze doniesienia o zastosowaniu amigdaliny w postaci leku przeciwnowotworowego pochodzą już z 1845 roku. Według jednej z hipotez amigdalina traktowana jest jako witamina, której niedobór wiąże się z zapoczątkowaniem procesu nowotworzenia. Z kolei inna teoria zakłada, że mechanizm działania amigdaliny związany jest z uwalnianiem cyjanków, które miałyby wykazywać działanie cytotoksyczne, czyli uszkadzające komórki nowotworowe. Prowadziłoby to do stymulowania reakcji aktywujących odpowiedź układu odpornościowego organizmu w kierunku niszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych. Zakłada się, że zarówno sama amigdalina, jak i produkty jej rozpadu, wykazują aktywność biologiczną. Liczne badania in vitro na liniach komórkowych wskazują na potencjalny wpływ amigdaliny na linie komórek nowotworowych. Zaobserwowano w eksperymentach badawczych, że zahamowana została proliferacja, czyli podziały komórek nowotworowych, a dodatkowo następował proces apoptozy, który polega na zainicjowaniu procesów usuwania własnych, uszkodzonych i patologicznych komórek z organizmu. Odnotowywano także obniżenie zdolności komórek nowotworowych do przerzutów na inne organy.

Opublikuj komentarz