goraczkaCzasem zapominamy o tym że gorączka jest jedną z naturalnych rekcji naszego organizmu w stanach zagrożenia zdrowia.

Mówimy o gorączce w momencie gdy temperatura naszego ciała mierzoną na zewnątrz przekroczy 38 stopni. Jeśli natomiast utrzymuje się w przedziale 37-38 to nazywamy taki stan podgorączkowym. Gorączka jest zazwyczaj wywoływana przez chorobotwórcze drobnoustroje czyli wirusy, grzyby i bakterie. Wytwarzają one substancje toksyczne w odpowiedz na które nasze ciało podnosi temperaturę. Ale gorączkę mogą generować też mechanizmy alergii, autoagresji, uszkodzenia tkanek rozrosty nowotworowe i kalka innych. Dlatego jeśli gorączka utrzymuje się przez dłuższy czas to zawsze trzeba dążyć do ustalenia jej przyczyny. Nie zrobimy tego bez specjalistycznych badań lekarskich. Podwyższonej temperaturze najczęściej też towarzyszy rozbicie, zmęczenie, ból głowy i tkanek. Wszystko to składnia nas do tego by zażywać leki przeciwgorączkowe jak tylko słupek rtęci przekroczy 37 stopni. Zapominamy tym samym że gorączka zwiększa efektywność mechanizmów obronnych. Białka odpornościowe są bowiem najbardziej aktywne przy temperaturze 37,5 38 stopni. Wyższa temperatura oznacza też gorsze warunki do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.