zdr33Warto już od wczesnych lat zadbać o kontakt dziecka z muzyką, ma on, bowiem same zalety. Dzieci takie znacznie rzadziej się kłócą i mają lepszy kontakt z rówieśnikami.

Muzyka w tak młodym wieku minimalizuje zachowania agresywne. Dodatkowo gra na jakimś instrumencie sprzyja osiąganiu lepszych wyników w nauce, dzieci stają się bardziej zrównoważone i komunikatywne. Muzyka wpływa na rozwój mózgu dziecka, oczywiście pozytywnie. Za muzykę odpowiada lewa półkula, specjalizuje się tez ona w funkcjach językowych, procesach werbalnych w tym: rozumienie mowy, czytanie, pisanie i wiele innych. W rozpoznawaniu melodii bierze tez udział prawa półkula to jednak za rytm odpowiada lewa. Dlatego też kształcenie muzyczne pozwala wpłynąć na rozwój języka, czytania oraz poprawienie wyników w przedmiotach ścisłych. Muzyka pomaga w nauce języków obcych, śpiewanie piosenek pomaga przyswajać słowa, struktury gramatyczne itp. Badania dowodzą, że muzyka pełni ważną rolę w regulowaniu i wyrażaniu emocji nawet u dzieci będących jeszcze w kołysce. Piosenki śpiewane przez opiekunów rozwijają percepcyjnie możliwości niemowląt, wpływają na wyczulenie rytmu i charakteryzuje wyższy ton. Najlepsze są kołysanki nucone do snu przez matkę. Taka łagodna muzyka po prostu je uspokaja.. Bardzo dobry wpływ ma też słuchanie odgłosów natury, śpiewu ptaków czy szumu wody. Ze starszym dziećmi warto już spróbować pobawić się głosem. Tendencję do takich zachowań widać, gdy próbują one nucić stworzone przez siebie kompozycje. Często też kołyszą się w rytm muzyki i powtarzają zasłyszane słowa. Podczas sesji muzycznych ze specjalistą dzieci są zachęcane do pokazania swych stanów emocjonalnych za pomocą różnych instrumentów. W okresie przedszkola można zorganizować bardzo wiele zabaw rytmicznych pomagających w prawidłowym rozwoju dziecka. Jednym z bardziej znanych jest taniec liści, dzieci naśladują spadające liście z drzew, oczywiście poruszając siew rytm muzyki, gdy muzyka się kończy to dzieci opadają na ziemię. Fajną stymulująca rozwój zabawą są też rytmiczne imiona. Każde dziecko wmawia swe imię w wybranym przez siebie rytmie, mogą przy tym pomagać sobie klaskaniem lub bębenkiem. Warto też zadbać o nasze dziecko chociażby przez codzienne słuchanie muzyki klasycznej, wsłuchiwanie się w dźwięki natury, śpiewanie razem z dzieckiem, zabawy i ćwiczenia rytmiczne, aktywne zajmowanie się muzyką, czyli gra na jakimś instrumencie czy udział w chórze.